Thaco Kia New Frontier K200/K250
Động cơ huyndai tiêu chuẩn E4