NHÃN HIỆU:TMT HD7324D
THÙNG MUI BẠC 4M3 VÀO THÀNH PHỐ
ĐỘNG CƠ:HYUNDAI D4DH
ĐỜI:2016
TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ XE:4995KG
TRỌNG LƯỢNG CHO PHÉP CHỞ:2T4
KHUYẾN MÃI:HỘP ĐEN , PHÙ HIỆU