NHÃN HIỆU XE:TMT 6024D
TẢI TRỌNG CHO PHÉP CHỞ:2T4
TRỌNG LƯỢNG TOÀN XE:4920KG
KÍCH THƯỚC LONG THÙNG XE:4560 x 1780 x 2160
KHUYẾN MẢI: MÁY LẠNH