Thaco Kia New Frontier K200/K250 là dòng xe tải hoàn toàn mới được cải tiến từ dòng K190/K165.