Giảm 10% thuế trước bạ cho các dòng xe
C200
C200 Exclusive
GLC200
Chương trình áp dụng đến ngày 30/08/2019
Số lượng có hạn