Bản Titanium full option. Như mới. ODO 27.000 km
Hỗ trợ ngân hàng 75%