Xe này không mua...mua xe nào
Hàng hót...hàng hiếm....