Xe cty hóa đơn ít sd 01 đời chủ xe trang bị tiện nghi mua về sd ngay.Xe còn bảo hành nhà máy Toyata VN