Bán đấu giá xe khách 2011
Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín
Giá khởi điểm: 720 triệu